Eline op Twitter Eline op Linkedin RSS

Marketingtips voor ondernemers

Er zijn honderdduizenden ondernemers binnen het MKB, voor wie marketing en communicatie geheel of gedeeltelijk tot het takenpakket behoort. Voor hen is er dit blog, met informatie over nieuwe ontwikkelingen en praktische tips.

Mis je een onderwerp? Geef me jouw commentaar en suggesties!

Meer lezen? Dat kan!

Lees 
andere recente artikelen.Of duik eens in m'n 
blogarchief!

Archief blogartikelen Eline Walda 

 

Of abonneer je op mijn blog.
 


Niets missen? 
Abonneer je op mijn nieuwsbrief!


Ook elders op internet kom je me als blogger tegen. The Next Women


MKB Servicedesk


 

Social Media Club Utrecht viert 1e verjaardag

Social Media Club UtrechtAfgelopen woensdag vierde Social Media Club Utrecht, kortweg SMC030, haar 1-jarig bestaan, in het gezelschap van ruim honderd leden. Naast prima catering door Seats2Meet Maarssen (in Twittertaal S2M0346), feestelijke slingers en een levendige uitwisseling van al dan niet digitale visitekaartjes, was er ook ruimte in het programma voor datgene waar SMC voor staat: uitwisseling van kennis, delen van inzichten en elkaar inspireren. De presentaties hadden interessante onderwerpen: Yammer als tool voor interne communicatie, trends ("Society 3.0") en de netwerkorganisatie als organisatievorm.  

Over SMC

Het concept Social Media Club is in 2006 in de Verenigde Staten gestart. In diverse Nederlandse plaatsen is inmiddels een dergelijke ‘club’ te vinden. De filosofie? ‘If you get it, share it!’ Het past bij een netwerk dat zich in sociale media specialiseert om het delen van kennis – en het respecteren van uiteenlopende inzichten – centraal te stellen. Social Media Club Utrecht is een jaar geleden opgericht. Woensdag 9 maart 2011 vierde Social Media Club Utrecht haar 1-jarig bestaan, met een flinke opkomst, een enthousiast publiek en enkele interessante presentaties. Een en ander op een vernieuwende vergaderlocatie: Seats2Meet Maarssen.

Concept

Bijzonder aan het concept van Social Media Club is dat tot nu toe alle activiteiten voor de deelnemers gratis waren. En er zijn geen tekenen die erop wijzen dat dit op korte termijn gaat veranderen. Er is duidelijk sprake van een sterke band (lees: flinke sponsoring) tussen de 'Club' en online platform Mindz en vergaderconcept Seats2Meet, beide initiatieven van Ronald van den Hoff. Zo heeft het netwerk haar homepage op Mindz, en Seats2Meet is de locatie waar leden bij elkaar komen voor inspirerende sessies. Alle activiteiten van de organisatoren zijn een kwestie van liefdewerk oud papier. Geven voordat je ontvangt. Vanuit de filosofie dat wat je weggeeft, ooit ook weer bij je terugkomt. Soms in 'cold hard cash', soms ook vooral in de voldoening die delen kan schenken.

Wisdom of crowds

Geheel in stijl met het centrale onderwerp van het netwerk - social media - werd mij via Twitter gevraagd of ik een verslagje wilde maken van SMC030's eerste verjaardag. Toen ik vandaag begon met schrijven, moest ik denken aan de vele tweets die ik gedurende de avond voorbij had zien komen over de verschillende presentaties. Want laat het maar aan leden van een dergelijk netwerk over om hun kennis, inzichten en meningen onmiddellijk te delen via social media. En ik vroeg me af hoe logisch het eigenlijk is, al deze stemmen te overstemmen met 'mijn' verslag. Een belangrijke verdienste van social media is tenslotte dat je gebruik kunt maken van 'the wisdom of crowds'. Daarom besloot ik, de stemmen van alle twitterende aanwezigen in mijn verslag te laten doorklinken. En dan op een letterlijke manier, namelijk door al die mini-verslagjes te bundelen via Storify (voorlopig nog een betaversie van een interessante nieuwe online applicatie). Onderaan dit artikel zie je het resultaat.

Inzichten

Enkele interessante inzichten wil ik je niet onthouden, voordat je verder bladert. Allereerst was daar de presentatie van Van den Hoff over Society 3.0. De man weet je compleet mee te voeren in zijn gedachtegang. In grote meeslepende lijnen schildert hij een tijdgeest, waarin de macht - en de oplossing voor grote maatschappelijke problemen - niet meer vanzelfsprekend bij de overheid en grote organisaties ligt.

Van den Hoff geeft een kijkje in de keuken in zijn eigen organisatie en de manier waarop die gemanaged wordt. Interessant inzicht: Seats2Meet verwacht van alle medewerkers dat zij (pro)actief in de gaten houden wat er online gebeurt. En dat zij reageren als dat opportuun is. Weet een medewerker niet hoe hij dat moet aanpakken, dan kan hij bij het management terecht; blijkbaar heeft hij dan behoefte aan training. Met andere woorden: er is vertrouwen vanuit het management dat de medewerker het beste voor heeft met het bedrijf. En, niet minder belangrijk: het is hem toegestaan om fouten te maken.

Ook de presentatie van Rick Mans (Cap Gemini) over de invoering van Yammer als tool voor interne communicatie leverde interessante inzichten op. Zo betoogde Mans dat je managers beter een voor een kunt overtuigen, dan een kamer vol managers tegelijk tijdens een vergadering. Hij stelde verder dat een 'bottom-up' aanpak niet afdoende is bij trajecten als deze. Betrek het hogere management er vroegtijdig bij. Bijvoorbeeld door een invloedrijke manager uit te nodigen, te participeren. Mans vertelde - tot stomme verbazing van de zaal - dat Cap Gemini inmiddels bijna 20.000 gebruikers van Yammer heeft, maar nog steeds in de gratis uitvoering.

Lees het gezamenlijke verslag van de SMC'ers van deze boeiende avond. Praktische tip: vergeet niet op 'load more' te klikken. Ik ben nieuwsgierig: is dit een vorm van verslaglegging waar je iets mee kunt? Of ervaar je deze juist als chaotisch? 


Laatst vernieuwd: 06-06-2011 om 07:28


Vaker dit soort tips? Meld je aan voor de nieuwsbrief!* verplicht veld Terug naar vorige pagina

Commentaren

No comment found

Toevoegen commentaar
Ravelstraat 16
3906 CN Veenendaal
M 06 467 33 701
E eline@elinewalda.nl
Eline op Twitter
Eline op LinkedIn

Hoofdpagina | Algemene Voorwaarden (.pdf) | Proclaimer | Sitemap
© 2010 Eline Walda, alle rechten voorbehouden | ontwerp Studio Polkadot