Eline op Twitter Eline op Linkedin RSS
Inter Product Bij deze voormalige werkgever was ik actief als sales & marketingmanager. Ik heb hier heel veel geleerd over hoe je succesvol marketing kunt bedrijven vanuit een kleine onderneming.


Resultaten:IP hijsklemmen

  • uitgebreid periodiek onderzoek gedaan naar koopmotieven, concurrentie, imago, prijs en verkrijgbaarheid in de verschillende key-markets;
  • brutowinst- en omzetdoelstellingen behaald door actieve acquisitie in key-markets, het voortdurend trainen van distributeurs en coachen van de eigen medewerkers, en het optimaliseren van het distributiebeleid, de prijsstructuur en de assortimentssamenstelling;
  • bescherming van het merk en de productkenmerken verbeterd en succesvol juridische stappen ondernomen tegen oneerlijke concurrentie.

 

Wat zei de werkgever?
"In de functie van General Sales & Marketing Manager, en daarbij deel uitmakend van het MT, heeft Eline meegewerkt aan het uitwerken van het businessplan m.b.t. de toekomst van de vennootschap. Door haar strategisch inzicht heeft zij hierin een zeer positieve bijdrage geleverd. Tevens heeft zij blijk gegeven van haar leidinggevende talenten m.b.t. haar medewerkers en werd in die zin als collega zeer gewaardeerd als 'people manager'. 

Wij hebben Eline leren kennen als een buitengewoon betrouwbare en charismatische persoonlijkheid, die haar beloftes immer heeft waargemaakt. Zij heeft een bijzonder creatief vermogen en beschikt over een goed strategisch denkvermogen gekoppeld aan een praktische zin voor uitvoerbaarheid."

J. Berk, directeur

Terug naar overzicht

Ravelstraat 16
3906 CN Veenendaal
M 06 467 33 701
E eline@elinewalda.nl
Eline op Twitter
Eline op LinkedIn

Hoofdpagina | Algemene Voorwaarden (.pdf) | Proclaimer | Sitemap
© 2010 Eline Walda, alle rechten voorbehouden | ontwerp Studio Polkadot